O-Ring, 13 mm x 1 mm

$0.25

SKU: 038160

O-Ring, 13 mm x 1 mm used on…

ImageSKUName
Onyx CX CL HG-135/QR Rear Hub
088118Onyx CX CL HG-135/QR Rear Hub
Onyx CX ISO CAMPY-135/QR Rear Hub
086322Onyx CX ISO CAMPY-135/QR Rear Hub
Onyx CX ISO HG-135/QR Rear Hub
084583Onyx CX ISO HG-135/QR Rear Hub
Onyx FAT CL-135/QR Front Hub
087814Onyx FAT CL-135/QR Front Hub
Onyx FAT ISO-135/QR Front Hub
043114Onyx FAT ISO-135/QR Front Hub
Onyx MTB CL-100/QR Front Hub
088670Onyx MTB CL-100/QR Front Hub
Onyx MTB ISO-100/QR Front Hub
088671Onyx MTB ISO-100/QR Front Hub
Onyx ROAD DS CAMPY-130/QR Rear Hub
086311Onyx ROAD DS CAMPY-130/QR Rear Hub
Onyx ROAD DS HG-130/QR Rear Hub
084575Onyx ROAD DS HG-130/QR Rear Hub